blog
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Podzielność uwagi – co się dzieje gdy chcemy wykonać kilka rzeczy na raz?

Problem: Czy lepiej wykonywać kilka czynności naraz, czy po kolei?

45% pracowników w USA uważa, iż oczekuje się od nich i wymaga równoczesnego wykonywania zbyt wielu zadań.

 

Skutki:

 • Tracimy w sumie więcej czasu
 • Spada jakość pracy
 • Wzrasta stres wpływający na defekt pamięci krótkotrwałej

Badania:

(A) 1935 – John Ridley Strop: przetwarzanie informacji na potrzeby jednego zadania może interferować z wykonywaniem innego. Eksperyment: gdy słowo oznaczające kolor np. czerwony zapisano czcionką innego koloru, np. zieloną, badani mieli trudność z podaniem barwy czcionki.

Efekt Stroopa: zachodzi, gdy elementy obu zadań ściśle przeplatają się z sobą (np. czytanie i nazywanie koloru).

Badania współczesne: uczenie się jednoczesnego wykonywania: czytanie tekstu i zapisywanie dyktowanych wyrazów. Początkowo uczestnicy eksperymentu mieli trudności, jednak po 6 tygodniach czytali w normalnym tempie, a zapisywanie odbywało się nieświadomie (automatyzacja – nabranie nieświadomej kompetencji).

(B) Ernst Poppel (Monachium) – „skakanie po kanałach”: podział czasu na 3 sekundowe „Okna” – mózg przyjmuje wszystkie dane zmysłowe w 3-sekundowych blokach – a więc, to co uznajemy za równoczesne wykonywanie zadań przypomina w istocie szybka zmianę kanałów TV.

Potwierdzają to badania aktywności obszarów mózgu techniką magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI). Gdy badani realizowali 2 zadania jednocześnie (słuchali tekstu i dokonywali w myślach obrotu figur) aktywność mózgu malała: o ok. 1/3 w porównaniu do niezależnego wykonywania zadań

(C) David. E. Meyer (Ann Arbor, Michigan) – ile czasu traci mózg na „przełączanie” między zadaniami? Jednoczesne pisanie sprawozdania i sprawdzanie e-mail. Bezustanne przechodzenie od zadania do zadania powodowało, że realizacja zabierała w sumie prawie o połowę czasu więcej, niż wykonanie zadań po kolei! Im bardziej zadania skomplikowane i trudne, tym dłuższy czas na „przełączanie”.

Czas potrzebny na zmianę trybu wzrasta też, gdy przerwane zadanie podejmujemy szybko na nowo – lepsza jest dłuższa przerwa!

Wnioski:

 • Na ogół lepiej wykonywać zadania po kolei – szefowie, nie wymagajcie od pracowników ciągłych przeskoków!!!
 • Można wytrenować podzielność uwagi – warto to rozwijać w zakresie zadań rutynowych angażujących odmienne funkcje mózgu.
 • Skoro już przełączyliśmy się na inne zadanie, zróbmy dłuższą przerwę wracając do poprzedniego

Źródło:

Klaus Manhart „Naraz czy po kolei?” – Świat Nauki. Wyd. Spec. „Umysł” XI/XII 2005.

opr. dr Bogdan Siewierski

Firma szkoleniowa Exbis – Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp.J.

Proponujemy Państwu zintegrowane usługi szkoleniowe i doradcze na najwyższym poziomie.  Prowadzimy profesjonalne szkolenia miękkie dla firm i pracowników, szkolenia motywacyjne, szkolenia z komunikacji zespołowej oraz szereg innych szkoleń menadżerskich, dzięki którym zarządzanie zespołem będzie efektywne i przyniesie wymierne korzyści.

Realizujemy cykle szkoleń Exbis MBA - interdyscyplinarne szkolenia dla menagerów wszystkich szczebli. Opracowujemy strategie marketingowe, organizujemy warsztaty facylitacyjne. Nasze kompleksowe usługi skierowane są do firm, które pragną skorzystać z pomocy profesjonalnego zespołu na wszystkich etapach i w każdej dziedzinie rozwoju przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do Exbis w Katowicach.

Aktualności EXBIS

Już niedługo nastąpi nowa odsłona naszej strony internetowej. Mamy nadzieję, że będzie bardzi [ ... ]

Czym jest coaching w roli menedżera❓Jak budować partnerstwo w relacji menedżer - pracow [ ... ]

  • kodeks_dobrych_praktyk
  • logo-SUS-2-0-PNG
  • logo_pifs_end_c09