blog

„Liderzy doskonałości” – projekt szkoleniowo-coachingowy w Hucie Miedzi KGHM

Przez ponad rok potrwa w Głogowie nasz nowy kilkufazowy projekt rozwojowy dla KGHM: szkolimy i coachujemy specjalistów z Huty Miedzi w zakresie wdrażania nowoczesnych metod zarzadzania organizacją. Projekt rozpoczyna się intensywnym cyklem szkoleń z zakresu m.in. umiejętności przywódczych, wywierania wpływu, kreatywności, komunikacji, analizy finansowej czy leanmanagementu.  W hucie liderzy pracować będą z kilkuosobowymi zespołami, kolejny etap polega więc na realizacji serii warsztatów coachingu zespołowego oraz rozbudowanym programie coachingów indywidualnych.  Coachingi, prowadzone przez naszych najlepszych akredytowanych coachów  już przynoszą znakomite wyniki, obecnie wchodzimy w kolejną fazę, warsztaty z zakresu adaptacji do zmian dla mistrzów produkcyjnych.