blog

Jak zagwarantować efektywność biznesową w projektach szkoleniowo - rozwojowych?

 Cele warsztatu:

Celem tego warsztatu jest prezentacja innowacyjnego podejścia do zarządzania szkoleniami w organizacji. Daje ono znacznie większe szanse, by inwestowanie w rozwój ludzi przestało być jedynie sloganem, a stało się narzędziową praktyką, kontrolowaną i dającą namacalne owoce “biznesowi”. Metodyka zarządzania projektem szkoleniowym wypracowana na bazie Modelu SEB/SEA© daje możliwość odpowiedzi na pytanie: "Jak szkolenie wpłynęło na rezultaty biznesowe firmy?

Terminy szkoleń:  19.09.2017 r.  Cena promocyjna: 295 PLN