blog

Pozytywne myślenie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie!

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom czym jest pozytywne myślenie, jakie mamy korzyści z pozytywnego myślenia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, oraz zaproszenie uczestników do wypróbowania metod wzbudzania pozytywnego myślenia u siebie i współpracowników.

Termin szkolenia: 07-08.12.2017 r.

Korzyści dla uczestnika z udziału w szkoleniu. Po szkoleniu będziesz lepiej potrafił:

Rozpoznawać przejawy pozytywnego myślenia u siebie i innych

Celowo programować się na pozytywne myślenie

Stosować pozytywny język

Radzić sobie z krytyką i narzekaniem – u siebie i innych

Zidentyfikować swoje przekonania ograniczające i wspierające

Zamienić nieefektywne przekonania

Zachęcić siebie samego do wyjścia ze strefy komfortu

Postawić sobie cele rozwojowe

Wytworzyć nowe nawyki wygasić nieefektywne

Docenić wartość feedbacku w rozwoju