blog

Audyty potwierdzają wysoką jakość usług rozwojowych EXBIS

Październik był miesiącem audytów w naszej firmie.  Podczas pierwszego z nich sprawdzano poziom przestrzegania standardów usługi rozwojowej według zasad certyfikacji SUS 2.0, w drugim przypadku audytorzy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości szczegółowo „prześwietlili” nas w obszarze potencjału technicznego i kadrowego, poziomu zarządzania firmą, przestrzegania warunków prawnych prowadzenia działalności, możliwości finansowych firmy oraz etyki prowadzenia biznesu. W obu przypadkach badano również rzetelność w wywiązywaniu się z umów zawieranych z naszymi klientami i partnerami. Audyty kolejny raz potwierdziły bardzo wysoki poziom zarządzania oraz świadczenia  usług, o czym z dumą zawiadamiamy naszych Klientów i …. Konkurencję!Śmiech