blog

Efektywne przywództwo i podejmowanie decyzji - warsztat dla przedsiębiorców i menadżerów

Zapraszamy na warsztat dla przedsiębiorców i menadżerów - "Efektywne przywództwo i podejmowanie decyzji". Poprowadzi go dwóch świetnych trenerów i będzie się on składał z następujących modułów:

1. Efektywne przywództwo

2. Intuicja i analiza informacji w podejmowaniu decyzji

W pierwszej części szkolenia będziesz mieć możliwość:

  • Ćwiczenia skutecznych technik komunikacji menadżerskiej
  • Diagnozowania podstawowych dysfunkcji pracy zespołowej oraz narzędzi ich eliminowania
  • Poznania nowoczesnych stylów przywódczych w powiązaniu z inteligencją emocjonalną
  • Refleksji nad zasadniczymi elementami efektywności menadżerskiej i autoanalizy własnych predyspozycji przywódczych

W drugiej części szkolenia nauczysz się lepiej:

  • Wybierać i integrować niezbędne informacje w celu dogłębnego zrozumienia problemu
  • Analitycznie przyswajać informacje - interpretować informacje słowne, liczbowe, statystyczne
  • Rozpoznawać typowe błędy percepcyjne prowadzące do złych decyzji
  • Wykorzystywać przeanalizowane informacje do podejmowania trafnych decyzji

Termin: 20 lutego 2018 r.

Czas: 9:00 - 16:00

Miejsce: Katowice, 

Strefa Dobry Start, ul. Dyrekcyjna 4/2, Katowice

Cena: 499 zł netto za osobę

Dla członków TechMine Business Hub - BEZPŁATNIE.

Wszystkie informacje dotyczace warsztatow znajduja sie pod linkiem:

https://techmine.pl/przywodztwo-i-podejmowanie-decyzji/