blog

Spotkanie Europejskiej Społeczności Organizacji Edukacyjnych

13.03.2018 rozpoczęło się doroczne spotkanie Europejskiej Społeczności Organizacji Edukacyjnych działającej przy agendzie Cedefop Komisji Europejskiej w Salonikach. Tematem dwudniowego spotkania jest promocja wysokiej jakości uczenia się. W spotkaniu bierze udział partner Exbis – prof. Marek Szopa jako reprezentant polskiej społeczności dostawców szkoleń zrzeszonych w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych. Grupa robocza, w której uczestniczy, zajmuje się technologicznym wsparciem uczenia się a jej zadaniem jest wypracowanie najlepszych praktyk prowadzenia szkoleń.