blog

prof. Marek Szopa został prezesem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu!!!

Zakończyły się XVIII Wiosenne Spotkania Trenerów połączone z Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa. Zajęcia były bardzo ciekawe, kto nie był niech żałuje! Dotychczasowy Zarząd i nasz nieoceniony Prezes Andrzej podali się do dymisji. Dziękujemy za dobrą pracę! W skład nowego zarządu weszli: Ania Cieślik, Ania Komorek, Agnieszka Wiśniak, Andrzej Ambroży, Paweł Bogusław, Artur Roger i Marek Szopa. Zarząd ze swojego grona wybrał Marka na nowego prezesa, Pawła na wiceprezesa a Anię na sekretarza. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Konrad Zaręba, Bogna Sadowska i Paulina Kacprzyńska a Komisji Etyki: Daniel Kowalski, Monika Ziomek i Marcin Fijoł.