blog

Akademia kompetencji menedżerskich - dwa semestry (178 godzin)

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się zapisy na studia podyplomowe na rok akademicki 2018/2019, które organizowane są przez Exbis - Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp.J. i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Studia podyplomowe dedykowane są m.in. dla:

• Menedżerów i przedsiębiorców zainteresowanych zwiększeniem efektywności zarządzania w różnych obszarach działalności, 
• Liderów firm rodzinnych stający wobec problemów dynamicznych zmian organizacyjnych, 
• Specjalistów przedsiębiorstw przygotowujących się do zadań zarządczych.

KORZYŚCI

Absolwenci tego kierunku zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu sprawnego zarządzania organizacją, a w szczególności zespołami ludzkimi. 
Wśród kluczowych kompetencji, które słuchacz rozwinie w trakcie studiów znajdują się: 
- zarządzanie sobą, 
- strategiczne myślenie, 
- odpowiedzialność, 
- rozwój osobisty, 
- komunikacja interpersonalna.

Wszelkie informacje dotyczące zapisów i czesnego znajdują się na stronie:

https://www.ue.katowice.pl/…/aka…/informacje-o-kierunku.html

Serdecznie polecamy i zapraszamy