blog

Spotkanie integracyjno - szkoleniowe

 Jak integrować zespół pracowników to tylko z Exbis - Napłoszek, Szopa,   Szóstak Sp.J. Warsztaty kulinarne połączone z grą strategiczną Lego 
 Babel to 100% sukces.

 Uczestnicy warsztatów z największej polskiej firmy energetycznej stworzyli   istne kulinarne dzieła sztuki pod okiem kucharzy z MODRA, którzy   nadzorowali ich zmagania przy kuchennym stole.

 Natomiast grę Lego Babel prowadzili Iwona Napłoszek i Marek Szopa czyli   zespół Exbis - Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp.J.

 Całe spotkanie odbyło się z dużą dawką humoru, zabawy...i zakończone   zostało wspólnym posiłkiem.