blog

Akademia umiejętności

Exbis został zaproszony do merytorycznego wsparcia organizowanej przez ING Bank Śląski Akademii Umiejętności - dwudniowego spotkania kadry menedżerskiej, którego celem jest doskonalenie umiejętności oraz wymiana najlepszych praktyk

w zakresie zarządzania ludźmi. Tematem przewodnim tegorocznej akademii była odpowiedzialność i informacja zwrotna, a udział w niej wzięło ok. 200 menedżerów Banku. Trenerzy Exbisu współuczestniczyli w przygotowaniu warsztatów, współprowadzili jeden warsztat tematyczny oraz moderowali dwa panele dyskusyjne z przedstawicielami wyższej kadry menedżerskiej Banku. Całe przedsięwzięcie zostało wysoko ocenione przez uczestników Akademii.