blog

Instytut Negocjacji

Z inicjatywy Andrzeja Szastoka - Prezesa Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i właścicieli Exbisu trwają intensywne prace nad powołaniem Instytutu Negocjacji – elitarnej szkoły uczącej w ramach dwusemestralnego kursu umiejętności negocjowania na najwyższym poziomie. Zaproszenie do Rady Programowej Instytutu przyjęli wybitni polscy i zagraniczni naukowcy

– specjaliści w zakresie psychologii, podejmowania decyzji, teorii gier, znane postacie świata biznesu, przedstawiciele kadry zarządzającej największych polskich firm.  Program Instytutu zmierza do uczynienia z tej instytucji wiodącego ośrodka kształtowania zdolności negocjacyjnych w Polsce. Inaugurację zaplanowano na drugą połowę 2011 roku.