blog

Lipcowe warsztaty poświęcone tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego

W lipcu w siedziby naszej firmy odbyły się warsztaty poświęcone tematyce partnerstwa publiczno- prywatnego. Warsztaty zorganizowaliśmy przy współpracy z EUROIUS Kancelarią Radcy Prawnego Przemysława Magaczewskiego i firmą PPP Portal.pl. Uczestnicy reprezentowali jednostki samorządu terytorialnego, podmioty komunalne, które realizują zadania publiczne oraz firmy

z sektora prywatnego. Skupiliśmy się na trzech obszarach fundamentalnych dla realizacji partnerstwa: zagadnieniach prawnych, w tym na konstruowaniu umów, kwestiach finansowych oraz problemach związanych z zarządzaniem projektami. Nasi eksperci przedstawiali zasady ogólne, a także odpowiadali na konkretne pytania uczestników. Warsztaty zostały wysoko ocenione, podkreślano ich zdecydowanie praktyczny charakter. Sukces lipcowych warsztatów zadecydował o rozszerzeniu projektu wsparcia edukacyjnego dla PPP, następne spotkanie zrealizujemy już 14 września.