blog

Nasz człowiek na konferencji w Stony Brook

W czasie 24 konferencji na temat teorii gier i jej zastosowań w ekonomii prof. Marek Szopa wygłosił referat p.t. Nash Equilibria of the Quantum Prisoner's Dilemma. Konferencja ta organizowana przez Stony Brook Center for Game Theory jest corocznym wydarzeniem skupiającym najlepszych specjalistów zajmujących się zastosowaniami teorii gier. W tym roku w konferencji

uczestniczyło czterech laureatów nagrody im A. Nobla: prof. John Nash, prof. Robert Aumann, prof. Eric Maskin oraz prof. Alvin Roth. Ten ostatni przedstawił szczególnie interesujący wykład na temat zastosowań algorytmu Gale-Shapleya do transplantacji nerek. Gdyby polscy transplantolodzy zechcieli się pochylić nad procedurami optymalizacji procesu dopasowywania dawców i biorców to jesteśmy gotowi pomóc.