blog

Projekt „Skuteczne Przywództwo” w KGHM

W grudniu 2013 roku zakończyliśmy blisko roczną realizację projektu „Skuteczne Przywództwo” dla kadry menedżerskiej KGHM Polska Miedź. Trzystu menedżerów wszystkich szczebli uczestniczyło w precyzyjnie dostosowanych do ich potrzeb ścieżkach szkoleniowych obejmujących najważniejsze zagadnienia zarządzania i organizacji pracy. Ostatnim elementem projektu była

czterodniowa sesja podsumowująca dla wybranych uczestników szkoleń.