blog

Projekt szkoleniowy dla Tauron Obsługa Klienta

Zima i wiosna upłynęły m.in. na realizacji serii dwudniowych warsztatów dla kilkuset pracowników pionu Obsługi Klienta Tauron z południowych regionów kraju. Szkolenie „Komunikacja i współpraca” obok funkcji integracyjnych, ważnych po fuzji jaką niedawno przeprowadzał koncern, miało na celu przegląd praktyk i funkcjonalności procedur, transmisje wiedzy oraz

wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie współpracy rozproszonych zespołów. Dynamiczne sesje prowadzone przez trzech trenerów Exbisu zaliczone zostały do najlepszych wydarzeń edukacyjnych w jakich uczestniczyli szkoleni pracownicy. Opracowujemy programy kontynuacji rozpoczętego procesu w zakresie nowych umiejętności osobistych.