blog

Synergia w Kongsbergu

W ciągu dwóch marcowych dni kadra specjalistów firmy Kongsberg uczestniczyła w warsztatach integracyjnych "2 + 2 > 4". Wzór synergii stanowiący nazwę spotkania znakomicie materializował się w efektach pracy sześćdziesięciu uczestników działających w ciągle zmieniających się zespołach. Kilkanaście zadań logicznych, decyzyjnych i ruchowych wymagało koordynacji,

pełnego zaangażowania i wykorzystania różnorodnych talentów jakie reprezentowali poszczególni członkowie grup. Obok znakomitej zabawy, czasem relaksującej, czasem mobilizującej najwyższe pokłady kreatywności pojawiały się "pigułki merytoryczne" dostarczające podane w formie profesjonalnych prezentacji informacje na temat nowoczesnych koncepcji psychologicznych możliwych do wykorzystania na co dzień w pracy uczestników. W powszechnej ocenie spotkanie było bardzo pożytecznym wydarzeniem.