blog

Teraz Grupa EXBIS

Powstanie w kwietniu 2011 Grupy EXBIS skupiającej kilka wyspecjalizowanych firm związane jest z zwiększeniem obecności na rynku w zakresie dotychczasowych oraz nowych usług: działalność szkoleniowa rozwijana jest w ramach Grupy przez firmę EXBIS - Eksperci Biznesmenom, przedsięwzięcia eventowe prowadzone są przez Iventi Exbis, działalność doradczą oraz certyfikowane

szkolenia z zakresu zarządzania projektami realizuje Exbis Consulting.  W bieżącym roku rozpocznie także działalność Akademia Bankowa, której rynkową wizytówką będą najwybitniejsi trenerzy z zakresu umiejętności niezbędnych w sektorze bankowym. Akademia powstaje przy współpracy z brytyjską firmą DC Gardner.  Wkrótce Grupa Exbis będzie również dostarczała swoim klientom kompletne usługi w zakresie Corporate Identity. Nowa strategia Grupy oparta jest m.in. na powiększaniu zespołu partnerów zarządzających odpowiedzialnych za poszczególne obszary biznesowe.  Grupa Exbis zmieni w czerwcu swoją siedzibę dostosowując się do warunków nowej działalności.  Zapraszamy na nową stronę www.iventi.pl. Strona Exbis Consluting zostanie uruchomiona w najbliższych dniach.