blog

Wygrać w negocjacjach czyli sztuka ustępowania

Nasz specjalista prof. Marek Szopa został poproszony o napisanie artykułu na temat negocjacji do Proseed - specjalistycznego miesięcznika dla biznesu. Artykuł, który ukazał się w numerze 34, opisuje strategię szachową - rozwijaną przez nas od wielu lat metodę przygotowania i prowadzenia wielowątkowych negocjacji.  Metoda ta była jedną z głównych składowych szkoleń prowadzonych dla Ministerstwa Gospodarki w ramach przygotowań do negocjacji akcesyjnych Polski do UE. Pierwsza część artykułu opisuje metodę i główne zasady strategii szachowej, w drugiej części można przeanalizować praktyczny case study – negocjacje firmy z operatorem komórkowym.

Zobacz pełny tekst artykułu.