blog

Badanie i wdrażanie kultury organizacyjnej

 

 

Kultura organizacji – pojęcie łączące przejęte z analizy antropologicznej i socjologicznej znaczenie terminu "kultura" z aspektem funkcjonowania organizacji - stało się jednym z kluczowych elementów budowania i zarządzania firmą.

Dzieje się tak z co najmniej dwóch powodów:
każda instytucja jest pod pewnym względem odmienna od jakiejkolwiek innej. Nawet działając w tym samym sektorze biznesu i mając podobną strukturę organizacyjną, firmy różnią się swoim "charakterem". Odczuwają to zarówno pracownicy, jak i osoby z zewnątrz - klienci, kontrahenci, partnerzy nie wszystkie zasady rządzące funkcjonowaniem firmy określone są w sposób formalny w postaci np. spisanych regulaminów, kodeksów postępowania, wartości przewodnich itp. Istnieje ukryta sfera tworząca specyficzny klimat firmy, sprawiająca, iż ludzie czują się tam dobrze lub źle, pracują i zachowują się w określony sposób. Dlatego niezbędne staje się rozróżnienie formalnych i nieformalnych aspektów organizacji. Każdy pracownik wie z doświadczenia, iż to te drugie, dyktują większość realnych zachowań i stanowią "ukrytą siłę" oddziałującą na ludzi w firmie.

Exbis oferuje pełen zakres usług badawczych, szkoleniowych i doradczych związanych z analizą, budową oraz zmianą kultury organizacyjnej na poziomie:

  • planowania strategicznego
  • badania przekonań, wartości i norm kulturowych w każdym obszarze funkcjonowania organizacji
  • analizy sieci społecznych w firmie
  • określenia stanu pożądanego, planowania i wdrażania zmiany kulturowej
  • zarządzania wartościami
  • wdrażania modelu organizacji uczącej się
  • coachingu organizacyjnego.

Nasi specjaliści łączą głęboką perspektywę antropologiczną z doświadczeniem organizacyjnym i zarządczym. Wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia badania kultury organizacyjnej, w tym innowacyjny Profil Wartości Motywacyjnych.