blog

Coachingowy styl zarządzania w „służbie” roli menedżera

Coachingowy styl zarządzania staje się coraz bardziej popularną metodą wspierająca rozwój pracowników, a co za tym idzie efektywniejsze osiąganie celów firmy.

Metoda ta polega na budowaniu relacji partnerskich menedżera i pracownika, co wpływa na motywację i zaangażowanie pracownika. Dzisiaj potrzebujemy mieć możliwość wpływania na otaczającą nas rzeczywistość w życiu prywatnym jak zawodowym i coachingowy styl pomaga nam to osiągnąć. Przez włączanie pracowników w stawianie i realizację celów menedżer może wpływać na budowanie odpowiedzialności pracownika.

1.Czym jest coaching w roli menedżera

 • Coaching jako narzędzie wspierające rozwój potencjału ludzi 
 • Trendy współczesnego przywództwa 
 • Style zarządzania a przywództwo- jak to działa

2. Kompetencje menedżera coach

Jak budować partnerstwo w relacji menedżer - pracownik

 • Słuchanie czy słyszenie, czyli poziomy słuchania
 • Jak pytać, aby motywować -zadawanie pytań 
 • Informacja zwrotna to nie tylko dawanie, ale też przyjmowanie

3. Dodatkowe narzędziownia wspierające menedżera coacha

 • Jack stawiać angażujące cele
 • Praca z przekonaniami 
 • Wartości jak mogą wpływać na  motywację 
 • Kontraktowanie
 • Rozmowa rozwojowa (też o  efektach):
 1. z pracownikiem z potencjałem
 2. z pracownikiem z niskimi wynikami
 3. z pracownikiem z niską motywacją

 

2 dniowy warsztat  praktyczny, który pozwoli Ci nie tylko poznać narzędzia ale przede wszystkim doświadczyć jak coaching wpływa na budowanie zaangażowania oraz odpowiedzialności. Będzie to czas, gdzie możesz ćwiczyć oraz korzystać z praktyki doświadczonego coacha. To inwestycja dla Ciebie i całego jego Twojego zespołu.