blog

Motywowanie pracowników. Nowoczesna strategia: w stronę spersonalizowanego podejścia

Nowoczesny program szkoleniowy dla menedżerów, który pomoże Państwu odpowiedzieć na pytanie jak motywować pracowników.
Doświadczeni trenerzy-praktycy podpowiedzą Państwu jakie są składniki systemu motywacyjnego, czym różni się motywacja wewnętrzna od zewnętrznej, na czym polega motywowanie spersonalizowane oraz jakie są wzory reakcji na motywowanie. Poznają Państwo motywatory „portfelowe” i niematerialne bodźce motywacyjne. Wypracują Państwo przydatne praktyki motywacyjne.


A zatem:

 • Motywować – co to właściwie oznacza?
 • Trzy filary motywowania: przekonanie pracownika, że „warto to zrobić”, że „może to zrobić” i że „to od niego zależy” 
 • Co wpływa na motywacje pracowników?
 • Emocje, potrzeby, przeświadczenia, zachowania innych – jak je wykorzystać i czego się wystrzegać?
 • Jak pobudzać do działania eksponując atrakcyjność efektów, związek między wysiłkiem a rezultatem i relacje między efektywnością a nagrodą?
 • Czy warto korzystać z tradycyjnych koncepcji motywowania? – przegląd zalet i wad słynnych zaleceń Maslowa, Herzberga McGregora
 • Jak operować nowoczesnym podejściem do motywowania pracowników? – koncepcja słuszności (sprawiedliwości) i oczekiwań w praktycznym zastosowaniu
 • Jak budować spersonalizowane strategie motywacyjne? – poligon umiejętności w wykorzystaniu „patentów motywacyjnych”
 • Jak reagować na demotywujące sytuacje w pracy?
 • Chwalić i wspierać czy kontrolować i ganić? – jak w konkretnych przypadkach rozstrzygnąć trudny dylemat menedżera?
 • Jak wzmacniać motywacyjną siłę ocen bieżących i okresowych?
 • „Krew, pot i łzy” – czyli o komunikacji emocjonalnej w miejscu pracy: emocje jako system wczesnego ostrzegania: strach, irytacja, rozczarowanie, złość – gdy się pojawią, czy potrafię panować nad sytuacją?