blog

Oceny okresowe. Sprawne narzędzie zarządzania efektywnością i rozwojem pracowników

Szkolenie menedżerskie przybliżające zagadnienia procesu oceniania jako ważnego elementu motywowania i zarządzania rozwojem pracowników.
Po szkoleniu będą Państwo potrafili zharmonizować funkcje rozwojowe, stabilizujące i korygujące podczas przeprowadzania ocen. Przygotowują się Państwo do tego procesu, a także poznają potencjalne pułapki, które na nich czyhają.


Jakie zdobędą Państwo umiejętności:

 • Jak wdrożyć system ocen okresowych?
 • Jak posługiwać się narzędziami oceny?
 • Jak zidentyfikować trudności i przygotować się do oceny?
 • Co oceniać i jak zbierać informacje do przeprowadzenia oceny?
 • Jak przygotować pracowników do bycia ocenianym?
 • Jak prowadzić rozmowę oceniającą?
 • „Trzymaj się faktów” – jak to robić?
 • Jak wyrażać uznanie, a jak korygować błędy pracowników?
 • Jak podchodzić do różnych typów ocenianych osób?
 • Jak sobie radzić w trudnych momentach?
 • Jak stawiać cele i jak je egzekwować, czyli jak wykorzystać oceny w procesie rozwoju pracowników?

Kluczowe zagadnienia warsztatów: znaczenie oceniania, rodzaje ocen, funkcje oceny w procesie zarządzania, narzędzia oceny, wdrażanie systemu (opcjonalnie), prawa ocenianego i oceniającego, psychologiczne pułapki oceniania, bieżące ocenianie a ocena okresowa, przygotowanie do oceny, etapy procesu, komunikacja w ocenianiu, struktura rozmowy oceniającej, reakcje na ocenianie, postępowanie z różnymi typami pracowników, wyznaczanie celów, wykorzystanie ocen w rozwoju pracownika, błędy w ocenianiu, odporność psychiczna oceniającego, etyka i etykieta w procesie oceniania.