blog

Przywództwo. Najnowsze trendy i praktyczne rozwiązania wybitnych liderów

Na naszych warsztatach szkoleniowych dowiedzą się Państwo jakie znaczenie ma przywództwo w biznesie i jak je budować.
Wspólnie z doświadczonymi trenerami sklasyfikują Państwo style przywództwa, a także role i funkcje przywódców. Wypracują Państwo umiejętności i dobre praktyki, które pomogą w budowaniu autorytetu i wiarygodności. Nauczą się Państwo zasad wywierania wpływu.

 

„Wewnątrz firmy tylko trzy zjawiska występują naturalnie: spory, chaos i nieefektywność. Cała reszta wymaga przywództwa”

Peter Drucker

Program szkolenia:

  • Co właściwie robią przywódcy?
  • Kiedy zarządzać, kiedy przewodzić?
  • Na czym polegają sekrety skutecznych liderów ?
  • Trzy wyzwania przywódcy: budowanie, łączenie, integrowanie
  • Kluczowe umiejętności przywódcy:  komunikowanie idei, wyznaczanie kierunku – koncentracja na priorytetach, konsekwencja w działaniu, wiarygodność, zjednywanie ludzi, przedsiębiorczość, przewodzenie zmianom
  • Sześć stylów przywództwa w praktyce
  • Inteligencja emocjonalna przywódcy
  • Patenty oddziaływania na ludzi
  • Zarządzanie samym sobą
  • Etyka przywódcy – nadal jesteś tylko człowiekiem!