blog

Technika Oceny 360° w praktyce. Etapy procesu i zasady przeprowadzenia oceny

Proponujemy przygotowanie Państwa do efektywnego stosowania jednej z najrzetelniejszych i wszechstronnych metod oceny menedżerów i pracowników.
Poznają Państwo proces wdrażania metody 360, jego etapy oraz kryteria oceny. Zaopoznają się Państwo z zagadnieniami takimi jak obiektywizm ocen, błędy w ocenach,informacja zwrotna.

 

Program szkolenia:

 • Czy warto? – konfrontacja zalet i ograniczeń techniki 360° z typowymi sposobami przeprowadzania ocen okresowych
 • Wypracowanie kryteriów ocen pracownika – co będziemy oceniać?
 • Budowa skali ocen – skale wielowymiarowe i/lub dyferencjał semantyczny
 • Komentarze do ocen wg skal i kategorie całkowicie otwarte
 • Dobór osób – źródeł informacji zwrotnej: kto będzie oceniał?
  Stworzenie warunków do zastosowania metody
 • Wdrożenie – powiadomienie o przeprowadzeniu oceny
 • Samoocena pracownika
 • Ocena przez „źródła”
 • Opracowanie oceny sumarycznej i przekazanie jej ocenianemu
 • Sesja podsumowująca – facylitator i odbiorca oceny
 • Ocena i .. co dalej? – konsekwencje sformułowania informacji zwrotnej o pracowniku
 • Wspomaganie techniką sprzężenia zwrotnego 360° kompleksowych systemów zarządzania


Exbis oferuje pełną obsługę przy projektowaniu, wdrażaniu i przeprowadzaniu oceny 360 stopni.