blog

Trening menedżerski. 12 x jak? – skuteczne praktyki kierowania

Jedno z najbardziej skondensowanych szkoleń dla menedżerów dostępnych na polskim rynku.
Dowiedzą się Państwo jak rozwijać cechy dobrego menedżera, jakie są najczęstsze błędy w zarządzaniu, jak komunikować się z podwładnymi, planować, wyznaczać cele oraz delegować zadania. Poznają Państwo różne sposoby motywowania, style zarządzania oraz koncepcję zarządzania sytuacyjnego. 

 „Masz już odpowiednich zawodników. Co dalej? … Innymi słowy, trzeba nimi zarządzać.”

Jack Welch – legendarny prezes GE, Winning znaczy zwyciężać

Nauczysz się:

 • Jak rozwijać kluczowe umiejętności menedżerskie, jak być liderem i jak przewodzić ?
 • Jak radzić sobie z wyznaczaniem priorytetów, analizowaniem zasobów, planowaniem, organizowaniem i kontrolą?
 • Jak wykorzystywać nowoczesne koncepcje kierowania?
 • Jak budować wiarygodność i wpływać na zespół?
 • Jak rozpoznać swój styl kierowania, być elastycznym szefem i stosować najlepsze podejście do konkretnych sytuacji?
 • Jak tworzyć i wykorzystać potencjał efektywnych zespołów?
 • Jak delegować zadania i jak motywować?
 • Jak stymulować rozwój pracowników i stosować Coaching menedżerski
 • Jak rozwijać prawidłowe relacje i jak się komunikować z ludźmi?
 • Jak zapobiegać i jak rozwiązywać konflikty?
 • Jak monitorować i oceniać podwładnych?
 • i jak kierować samym sobą?