blog

Exbis Consulting

Exbis Consulting to grupa ekspertów aktywnie działających w różnych dziedzinach biznesu. Świadczymy usługi doradcze i badawcze związane zarówno z „twardymi” jak i „miękkimi” obszarami zarządzania. Proponujemy współpracę w zakresie rozwiązań związanych z zarządzaniem strategicznym i marketingowym, wdrażaniem systemów jakości, zarządzaniem produkcją, przeprowadzaniem zmian, projektowaniem kultury organizacyjnej, rozwojem kompetencji i budowaniem systemów motywacyjnych oraz oceny pracowniczej. Nasze działania prowadzone są przy użyciu najnowocześniejszych metodologii badawczych. Wykorzystując wiedzę, doświadczenie, różnorodność specjalizacji i znakomite przygotowanie naszych konsultantów zapewniamy zintegrowane podejście doradcze oparte na wnikliwej analizie sytuacji firm.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Exbis Consulting: www.consulting.exbis.pl