blog

Grupa EXBIS

 

 

Grupa Exbis, złożona z firmy Exbis (szkolenia i coaching), zespołu ekspertów tworzacych Exbis Consulting (badania i doradztwo gospodarcze), firmy Iventi (integracja, warsztaty outdoorowe, konferencje), grupy ekspertów prawnych Exbis Lex (usługi i szkolenia prawnicze) oraz Instytutu Negocjacji, spełnia oczekiwania klientów związane z dostarczaniem zintegrowanych usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie.

Grupa Exbis

Skupienie w Grupie Exbis wybitnej klasy praktyków biznesowych, analityków i badaczy, konsultantów, trenerów i coachów pozwala nam analizować, projektować i wdrażać rozbudowane przedsięwzięcia biznesowe dla najbardziej wymagających odbiorców. Wielość perspektyw, transfer wiedzy i doświadczeń, uzupełniające się i wspierające kompetencje naszej kadry sprawiają, że poznając specyfikę, potrzeby i wymagania naszych Klientów możemy budować długookresową współpracę towarzysząc Firmom na wszystkich etapach i w każdej dziedzinie ich rozwoju.