blog

Coaching

Coaching to nowoczesny sposób wspierania, a czasem wręcz tworzenia procesu zmian, dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, poszukiwania i wdrażania rozwiązań, optymalnego rozwoju i wykorzystania potencjału tkwiącego w ludziach oraz organizacjach.

Osią coachingu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania pozwalające zogniskować uwagę, poszerzyć świadomość, wyjść poza ograniczające nawyki myślowe i nieskuteczne wzory zachowań.

Wielość form i zastosowań coachingu sprawia, że może on przyjmować postać indywidualnej pracy „klienta” z coachem, nauki stosowania technik coachingowych przez menedżerów jako ważnej praktyki zarządczej lub pracy coachingowej z zespołami nad zwiększeniem ich efektywności i adaptacji do zmian.

Coaching może być sposobem przygotowania ludzi do nadchodzących wydarzeń lub radzenia sobie z bieżącymi problemami. Jest też znakomitym narzędziem wzmacniania efektów tradycyjnych projektów szkoleniowych. 

Kadra Exbisu to profesjonalni, doświadczeni życiowo I biznesowo coachowie, posiadający prestiżowe, wymagające znakomitego przygotowania akredytacje International Coach Federation, International Coaching Community, International Institute of Coaching, Noble Manhattan Coaching. Tym ludziom warto zaufać.