blog

Instytut Negocjacji

 

 

Instytut Negocjacji jest ośrodkiem badawczym i kształcącym powołanym z inicjatywy firm Komiliton i Exbis. Instytut rozwija umiejętności negocjowania ujęte jako jedne z kluczowych kompetencji w relacjach międzyludzkich oparte w równiej mierze na psychologii jak i „twardych” składnikach: neuropsychologii, analizie decyzyjnej i teorii gier.

Exbis wykorzystuje w tej dziedzinie swoje wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu strategii negocjacyjnych i kształceniu kadr m.in. podczas kilku fuzji wiodących polskich banków oraz przygotowania negocjatorów biorących udział w procesach zjednoczeniowych z Unią Europejską. Trenerzy Instytutu należą do polskiej czołówki szkoleniowców negocjacyjnych łącząc doświadczenie biznesowe z najwyższym poziomem merytorycznym.

Instytut kierowany jest przez radę naukową, w skład której wchodzą wybitni naukowcy i praktyce gospodarczy, m.in. profesorowie Marek Szopa (ekonofizyka, teoria gier), Dariusz Doliński (psychologia), Grzegorz Kersten (modele decyzyjne), Ewa Roszkowska (teoria gier, modele negocjacji).

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Instytutu Negocjacji: www.innego.pl