blog

Integracja

Integracja to zbudowanie silnego związku, relacji opartej na poznaniu, zrozumieniu i gotowości oraz umiejętności współpracy. Nie da się jej narzucić, powstaje spontanicznie, lecz może korzystać z zorganizowanych katalizatorów w postaci sprawnie prowadzonych spotkań według przemyślanych w szczegółach i perfekcyjnie realizowanych scenariuszy. Exbis jest firmą, która od dwudziestu lat realizuje eventy oparte na śmiałych pomysłach, sprawnej logistyce i pełnym zaangażowaniu znakomicie przygotowanej i doświadczonej kadry.

Naszą specjalnością są:

 • marketing eventowy
 • imprezy integracyjne i spotkania motywacyjne
 • pikniki tematyczne
 • projekty outdoorowe oraz warsztaty łączące zabawę z szkoleniami wykorzystującymi innowacyjne metody treningowe

Oferujemy Państwu  kompleksowe usługi:

 • opracowanie idei spotkania
 • wybór najkorzystniejszej formy
 • przygotowanie programu
 • odpowiedni dla potrzeb projektu zespół profesjonalnych wykonawców
 • pełny zakres obsługi technicznej i logistycznej

Przedsięwzięcia warsztatowe i facylitacyjne obsługują trenerzy i konsultanci Exbisu  o najwyższych kwalifikacjach. Wielu z nich łączy doświadczenie doradcze i biznesowe z kwalifikacjami artystycznymi. Ten szczególny mariaż zróżnicowanych kompetencji owocuje wyjątkowo udanymi realizacjami …

Outdoor:
Podstawą metody szkoleń outdoorowych jest obserwacja, że sytuacje spotykające uczestników sportów plenerowych stanowią laboratorium, w którym ujawniają się - w krótkim czasie - cechy przywódcze, umiejętność współpracy, zdolności działania w trudnych warunkach, sposoby reagowania na stres, kreatywność oraz inne predyspozycje, z których często nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy.

Pięć powodów, dla których warto uczestniczyć w szkoleniach outdoorowych:

 • Wśród różnych form szkoleniowych zajęcia outdoorowe z pewnością stanowią najlepszy i najciekawszy sposób doświadczenia napięć emocjonalnych odzwierciedlających wyzwania życia korporacyjnego
 • Kreowane podczas zmagań outdoorowych sytuacje obrazują najistotniejsze zjawiska psychologiczne i społeczne występujące w pracy zawodowej, jak: proces rozwoju zespołu, hierarchia wewnątrzgrupowa, przywództwo, konflikt, motywacja, komunikacja, współdziałanie, kreatywność

Ćwiczenia plenerowe są naturalną formą wykorzystania energii fizycznej. Funkcjonowanie w nowoczesnej firmie obfituje w sytuacje stresowe, stres natomiast objawia się gotowością do wysiłku fizycznego, który w miejscu pracy na ogół nie jest możliwy. Outdoor stwarza sposobność kontrolowanego wyładowania tej energii - odreagowania i w rezultacie – przynajmniej częściowo, redukuje stres.

Zajęcia outdoorowe dają sposobność poznania własnych możliwości w zakresie adaptacji do trudnych warunków, rozwiązywania nowych problemów, współpracy z zespołem, pokonywania barier psychologicznych. I wreszcie wpływ integrujący: ze względu na silny stopień zaangażowania, element wyzwania, kontrolowanego ryzyka i oddziaływanie emocjonalne, szkolenia outdoorowe znakomicie przyczyniają się do zwiększenia stopnia spójności grupy.

Więcej informacji, przykłady realizacji na naszej stronie www.iventi.pl