blog

Przemysław Magaczewski

Przemysław Magaczewski

Doktor prawa, radca prawny i trener. Wspólnik w Kancelarii EUROIUS Kancelaria Radców Prawnych Drząszcz, Kucharski, Magaczewski spółka partnerska.Wykładał na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Praktyk prawnik, od ponad dziesięciu lat zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, zarówno dużych spółek kapitałowych  jak i małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne. Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, zarówno związanej z bieżącym ich funkcjonowanie jak i realizacją projektów partnerstwa publiczno–prywatnego.

 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach radców prawnych na Śląsku, jak również uczestniczył w praktykach w amerykańsko – czeskiej kancelarii Central European Advisory Group w Pradze oraz odbył praktyki w warszawskim biurze jednej z międzynarodowych kancelarii (w departamencie prawa konkurencji). Jako członek Zespołu Doradczego Koncesjodawcy brał udział w jednym z pierwszych w Polsce postępowań o udzielenie koncesji na usługi wodociągowo – kanalizacyjne, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 9. stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuje prowadząc szkolenia z zakresu prawa. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie konkurencji, prawie europejskim oraz zagadnieniami związanymi z inwestycjami infrastrukturalnymi (w tym zagadnieniami partnerstwa publiczno-prywatnego).

Autor kilku publikacji z dziedziny prawa europejskiego, prawa konkurencji oraz artykułów dotyczących zagadnień partnerstwa publiczno – prywatnego

Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. 

Fan dobrej gitarowej muzyki i zwolennik górskich wycieczek.