blog

MBTI Myers-Briggs Type Indicator

Narzędzie diagnostyczne pozwalające na samozrozumienie siebie wraz z poznaniem sposobów funkcjonowania.

Arkusz samooceny oparty o 8 typów psychologicznych Carla Gustawa Junga pokazuje preferencje respondenta w życiu codziennym:

 • Skąd czerpiesz energię
 • W jaki sposób preferujesz gromadzić informację, jakim ufasz?
 • W jaki sposób wolisz podejmować decyzje?
 • Jaki jest twój styl życia, pracy? Jak sobie radzisz z otaczającym cię światem?

Isabel Briggs Myers i Katherine Cook Briggs rozwinęły pomysł Junga dotyczący hierarchii poszczególnych preferencji w każdym typie osobowości i dodały wymiar opisujący nastawienie do świata zewnętrznego. W ten sposób powstał uniwersalny 4 literowy kod opisujący dany typ psychologiczny, z którym co roku zapoznaje się ponad 2 miliony osób.

Wypełnienie arkusza oraz informacja zwrotna pozwala rozpoznać indywidualne zdolności, co zwiększa samozrozumienie i motywację do działania. Pozwala na odkrycie i wzmocnienie swoich mocnych stron jak i pokazuje obszary do rozwoju. Poznanie swojego typu MBTI zwiększa pewność siebie i pomaga we współpracy z innymi.

Zastosowanie w organizacjach:

 • Poprawa komunikacji
 • Usprawnienie rozwiązywania problemów orz podejmowania decyzji
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie zmianą od planowania do wdrożenia
 • Zarządzanie stresem
 • Rozwój zespołów
 • Rozwój osobisty, przywódczy, menedżerski – coaching
 • Analiza trendów w organizacji

Dodatkowo:

 • Wybór zwodu dla osób rozpoczynających karierę zawodową
 • Poznanie i zrozumienie różnych typów uczenia się

Sposób przeprowadzenia badania

 • Arkusz on-line (czas wypełnienia ok. 30 min.)
 • Każdy respondent otrzyma swój indywidualny raport
 • Każda osoba otrzyma pogłębioną informację zwrotną, udzieloną przez certyfikowanego konsultanta
 • Wyniki indywidualne nie są podawane do wiadomości innych osób

Raport z badania -indywidualny i/lub zespołowy pokazujący preferencje

Integralną częścią badania są warsztaty – proponowany zakres warsztatów

 • Samozrozumienie i rozwój osobisty
 • Rozwój i doradztwo zawodowe
 • Rozwój organizacji
 • Budowanie i rozwój zespołów
 • Komunikacja
 • Rozwój liderów – warsztaty menedżerskie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Opracowanie programów nauczania – warsztaty min. trenerskie
 • Doradztwo zawodowe