blog

Korespondencja z klientem

Na nowym kursie uczymy sprawnie i skutecznie pisać do klienta

Tradycyjna korespondencja listowa, jak i kontakt pisemny przy użyciu nowych mediów to nie tylko sposób informowania, wyjaśniania spraw czy załatwiania reklamacji, lecz także budowanie wizerunku firmy, jako organizacji dopinającej wszystkie szczegóły perfekcyjnej obsługi swoich klientów. Jednocześnie to dziedzina, w której trudno opierać się na samej intuicji. Wszystko ma znaczenie: formy  grzecznościowe, precyzja i zrozumiałość przekazu, sugestywność i umiejętność wywierania wpływu, empatia i asertywność, elastyczność w działaniu i szybkość reakcji. Najlepsze praktyki w tej dziedzinie warto poznać i rozwijać na kursach Exbisu w postaci dostosowanej do specyfiki własnej działalności.

Oto zagadnienia i umiejętności ćwiczone na szkoleniu:

  • Modele korespondencji z klientem
  • Układ listu - korespondencja tradycyjna i elektroniczna
  • Struktury pism
  • Precyzja informacji – reguły komunikacji pisemnej
  • Informowanie i wyjaśnianie
  • Rozpatrywanie reklamacji
  • Techniki narracyjne w obsłudze klienta
  • Personalizacja przekazu
  • Ćwiczenia stylistyczne
  • Formy grzecznościowe w korespondencji biznesowej.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem.