blog

Techniki sprzedaży. Zwycięstwo na trudnych rynkach

Szkolenie, na którym nauczą się Państwo jak dostrzegać, stwarzać i wykorzystywać każdą szansę sprzedażową.
Pokażemy jak okazać klientowi, że zależy Państwu na ich zrozumieniu i, że Państwo także zasługują na uwagę; jak dostarczać im tego, co dla nich ważne rozbudzać ich apetyt na nowe rozwiązania. Nauczą się Państwo wzbudzać zainteresowanie, precyzyjnie przekazywać sens swoich idei i sprawiać by Państwa partnerzy zostali z Wami na dłużej.


10 x „JAK ?”, czyli co będziemy ćwiczyć:

  • Jak nawiązać kontakt i zwrócić uwagę klienta?
  • Jak rozpoznać potrzeby kupującego?
  • Jak zaprezentować mu produkty/usługi?
  • Jak rozpraszać jego obiekcje?
  • Jak kierować rozmową o cenie?
  • Jak powiązać ofertę w sprzedaż wiązaną?
  • Jak skutecznie doprowadzić do zawarcia transakcji?
  • Jak przekształcić klienta w stałego odbiorcę?
  • Jak radzić sobie z trudnymi partnerami?
  • Jak utrzymać dobrą kondycję psychiczną?


Kluczowe zagadnienia warsztatów: psychologia sprzedaży, komunikacja z klientem, identyfikacja potrzeb klienta, przygotowanie oferty, praktyczny schemat sprzedaży, język korzyści, sekwencja sprzedażowa SELL, technika AOR, prezentacje produktu, sekwencje pytań w realizacji sprzedaży, typy klientów i strategie sprzedaży, patenty sprzedażowe – zasady oddziaływań na decyzje klientów, prezentacje produktów, rozwiewanie obiekcji, cross selling – wiązki sprzedażowe, techniki finalizowania zakupów, sprzedaż przez telefon (opcjonalnie), budowanie trwałych relacji, dyspozycyjność emocjonalna sprzedawcy.