blog

Ocena 360

Ocena 360 stopni to nowoczesne narzędzie weryfikacyjne i rozwojowe pozwalające zestawić, porównać i zbilansować wnioski wynikające z samooceny pracownika, opinii przełożonych, współpracowników i klientów. Kompleksowy przegląd cech osobowościowych, postaw i kompetencji umożliwia stworzenie wielowymiarowej oceny dostarczającej nie tylko opisu stanu faktycznego oraz potencjału pracownika, lecz również zaplanowanie szeregu działań korekcyjnych i rozwojowych. 

Oferujemy:

  • pomoc instruktorów i konsultantów na każdym etapie przeprowadzania oceny
  • dostosowany do specyfiki firmy i stanowisk przejrzysty opis kompetencji
  • prosty, zrozumiały, wygodny sposób oceniania z różnych perspektyw z wykorzystaniem technologii on-line
  • raporty indywidualne i grupowe w poglądowy sposób ukazujące badane kategorie w różnych kontekstach czasowych i strukturalnych
  • przyjazne sesje informacji zwrotnej
  • projektowanie działań na podstawie wyników oceny
  • wsparcie coachingowe