blog

Pozytywne myślenie

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom czym jest pozytywne myślenie, jakie mamy korzyści z pozytywnego myślenia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, oraz zaproszenie uczestników do wypróbowania metod wzbudzania pozytywnego myślenia u siebie i współpracowników.

 

Korzyści dla uczestnika z udziału w szkoleniu. Po szkoleniu będziesz lepiej potrafił:

Rozpoznawać przejawy pozytywnego myślenia u siebie i innych

Celowo programować się na pozytywne myślenie

Stosować pozytywny język

Radzić sobie z krytyką i narzekaniem – u siebie i innych

Zidentyfikować swoje przekonania ograniczające i wspierające

Zamienić nieefektywne przekonania

Zachęcić siebie samego do wyjścia ze strefy komfortu

Postawić sobie cele rozwojowe

Wytworzyć nowe nawyki wygasić nieefektywne

Docenić wartość feedbacku w rozwoju

 

Program 2 - dniowego szkolenia

POZYTYWNE NASTAWIENIE KLUCZEM DO SZCZĘŚCIA

 • Optymiści i pesymiści, skąd się biorą i co ich różni?
 • Po czym poznać człowieka szczęśliwego?
 • Jak być bardziej szczęśliwym, czyli w drodze do celu ostatecznego (Tal Ben Shahar)
 • 12 kroków do szczęścia (S. Ljubomirski)
 • Czego Tobie brak do szczęścia? Autodiagnoza
 • Gwarancja szczęścia w pracy – sens – talent – przyjemność (Tal Ben Shahar)
 • Pozytywny język czyli o neurolingwistyce słów kilka
 • Wewnętrzny krytyk i wewnętrzne dziecko
 • Dlaczego nie lubimy narzekających, czyli nie rób drugiemu co Tobie niemiłe
 • Jak żyć z narzekającymi?

ZMIANA PRZEKONAŃ

 • Co to jest przekonanie i jak powstaje?
 • Identyfikacja przekonań wspierających i ograniczających
 • Przekonania mariaż z rolą (poziomy logiczne R. Dilts)
 • Rozkruszanie przekonań (Byron Katie)
 • 5 zasad zdrowego myślenia (M.Maultsby)
 • Przeramowanie przekonań czyli wyjście ze strefy komfortu
 • Codzienna praca nad utrwaleniem wspierających przekonań czyli proaktywność w służbie ciągłego rozwoju

ROZWIJANIE PROAKTYWNOŚCI I SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ

 • Proaktywność - reaktywność – dwie strategie „na cel” i „od problemu”
 • Po co robisz sobie problemy? – o racjonalizacji i usprawiedliwianiu siebie samego
 • Prokrastynacja, czyli odkładanie na później. Jakie masz z tego korzyści, czyli o oddawaniu odpowiedzialności
 • Co masz w zasięgu swojego wpływu, czyli za co chcesz wziąć odpowiedzialność?
 • Strefy wpływu Coveya
 • Proaktywność jako pierwszy nawyk skutecznego działania

KORZYŚCI Z WYCHODZENIA ZE STREFY KOMFORTU

 • Dlaczego lubimy znane – czyli jak działa nasz mózg?
 • mocy nawyku
 • Jak zmieniać nawyki, czyli o bolesnej wędrówce nową ścieżką
 • Jak utrwalać nawyki i dlaczego jest to dla nas dobre?

OTWARTOŚĆ NA NOWE = ROZWÓJ

 • Umiejętności i talentów mariaż z rolą (poziomy logiczne R. Dilts)
 • Zidentyfikuj swoje zasoby, talenty, umiejętności, predyspozycje w kontekście pełnionej roli
 • Moc ukryta w celach czyli moje cele rozwojowe
 • Rozwój poprzez feedback i wgląd (okno Yohari)