blog

Partnerstwo Publiczno Prywatne

Szkolenie dla osób i podmiotów zainteresowanych realizacją inwestycji publiczno-prywatnych. Dowiedzą się Państwo czym jest partnerstwo publiczno – prywatne (ppp), jakie cele można realizować w ramach ppp, jakie są możliwe do zastosowania modele ppp (np. Umowa na zarządzanie, Eksploatacja i utrzymanie OM, Dzierżawa/Leasing), jakie korzyści wynikają z inwestycji realizowanych w ramach ppp, jak wybrać partnera prywatnego, w jaki sposób dokonać podziału ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i prywatnym.

 

Pigułka merytoryczna:
W Polsce od 2009r., kiedy zostały zmienione przepisy dotyczące PPP temat ten przestał być niezrozumiałym hasłem, a staje się sposobem na pozyskanie nowoczesnej infrastruktury publicznej oraz sposobem na realizację przedsięwzięcia przez prywatnego partnera.
Dzięki zmianom regulacji dotyczącym PPP zostało odformalizowane partnerstwo, w szczególności poprzez eliminację zbędnych obciążeń administracyjnych oraz likwidację nadmiernych ograniczeń.
Realizacja inwestycji w zakresie PPP może odbywać się w różnoraki sposób. Koncesja na roboty budowlane i usługi stanowi jeden z modeli realizacji inwestycji w formie szeroko rozumianego PPP.