blog

Tajemnica przedsiębiorstwa

Szkolenie, którego celem jest odpowiedź na pytanie czy możliwe są jakiekolwiek działania mające na celu ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa? Wśród zagadnień poruszanych przez naszych trenerów znajdą się między innymi: tajemnica przedsiębiorstwa, informacja poufna, zakaz konkurencji, nieuczciwa konkurencja.

 

„Tajemnicę można zachować jedynie wtedy, gdy jest się samemu i powierza ją szeptem pustej studni w samo południe.”

James Clavell, Shōgun

Czy słowa autora Shoguna mają zastosowanie do tajemnicy przedsiębiorstwa? Czy przedsiębiorcy zdani są na rozpowszechnianie informacji kluczowych dla ich działalności?

 

Na naszym szkoleniu odpowiemy na postawione pytania, i przedstawimy:

 • jakie informacje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • jak przedsiębiorca może zabezpieczyć się przed ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • jak zabezpieczyć się przed wykorzystaniem tajemnicy przedsiębiorstwa przez konkurentów,
 • jakie kroki można podjąć wobec pracowników w celu zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • jak i kiedy polskie prawo chroni tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • jakie sankcje grożą za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • jakie środki prawne przedsiębiorca może podjąć w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Pigułka merytoryczna: Tajemnica przedsiębiorstwa to każda informacja:

 • o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym lub jakakolwiek inna dotycząca przedsiębiorstwa
 • posiadająca wartość ekonomiczną
 • nie ujawniona do wiadomości publicznej,
 • co do której przedsiębiorca podjął odpowiednie kroki w celu zapewnienia jej poufności.

Aby móc traktować konkretną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa i objąć ją ochroną konieczne jest łączne spełnienie wskazanych powyżej przesłanek.