blog

Windykacja … to część biznesu

Na naszym szkoleniu zaproponujemy Państwu skonfrontowanie stereotypu windykacji z faktycznymi możliwościami skutecznych działań wpływających na zabezpieczenie i dochodzenie należności. Poznają Państwo zagadnienia takie jak: wierzytelność, cesja, factoring, zabezpieczenie roszczeń, zdolność „kredytowa”, postępowanie sądowe i egzekucyjne, bezskuteczna egzekucja.

Przedstawimy:

  • działania  zmierzające do minimalizowania zagrożeń i zmniejszania spraw kierowanych na drogę postępowania sądowego
  • ryzyko tkwiące w wyborze kontrahenta – możliwości weryfikacji wypłacalności kontrahentów
  • narzędzia oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorców
  • źródła niezbędnych informacji do zarządzania ryzykiem
  • sposób na kontrakt,  czyli jak zabezpieczyć wykonanie zobowiązań finansowych
  • możliwość podjęcia działań klasyfikowanych jako miękkiej windykacja
  • pierwsze 100 dni wierzytelności – działania konieczne, możliwe sposoby nawiązania współpracy  z firmami windykacyjnymi
  • decyzje związane z skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie na drogę egzekucji komorniczej
  • i wreszcie … czy postanowienie o bezskutecznej egzekucji to koniec drogi? Wskazanie dalszych sposobów odzyskiwania wierzytelności.