blog

Szkolenia otwarte

Pozytywne myślenie

Cel szkolenia:  

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom czym jest pozytywne myślenie, jakie mamy korzyści z pozytywnego myślenia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, oraz zaproszenie uczestników do wypróbowania metod wzbudzania pozytywnego myślenia u siebie i współpracowników.

Termin szkolenia: 06-07.11.2017 r.

Egzekucja administracyjna i egzekucja komornicza

Przedsiębiorca w obrocie może występować zarówno w roli wierzyciela jak i dłużnika.  Niezależnie jaką przedsiębiorca ma rolę w procesie, posiada określone prawa i obowiązki. Egzekucja administracyjna może dotyczyć zwrotu dotacji unijnej, podatku, składek ZUS, mandatów. Egzekucja komornicza dotyczy przeważnie spraw pomiędzy przedsiębiorcami a ich kontrahentami. Bardzo ważna jest także umiejętność obliczania kosztów egzekucyjnych, gdyż w tym zakresie najczęściej obie strony posiadają liczne wątpliwości i zastrzeżenia.

Terminy szkoleń:  12-13.10.2017 r.

Zmiany Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 2017 roku

Kodeks postępowania administracyjnego od lat nie był nowelizowany. Nowelizacja, która weszła w życie w 2017 roku, radykalnie zmieniła zasady postępowania oraz prowadziła nowe instytucje (np. zrzeczenie prawa odwołania, milcząca zgoda, mediator), których celem jest ułatwienie prowadzenia postępowania. Każdy przedsiębiorca niemal codziennie styka się organami administracji publicznej. Nowe zasady mają zastosowanie niemal do wszystkich rodzajów postępowań.

Dzięki udziałowi w tym szkoleniu poznasz nowe instytucje procesu administracyjnego, dowiesz się jak z nich korzystać i jak bezpiecznie przejść przez proces administracyjny.

Terminy szkoleń: 28-29.09.2017 r.

Rozmowy coachingowe

Być może jednym z najbardziej zaskakujących wniosków praktycznych z współczesnych badań nad motywacją jest propozycja postrzegania ludzi w kontekście ich przyszłego potencjału, a nie minionych osiągnięć.  Wiąże się to z obserwacją,  że ludzie nadzwyczaj często okazują się zdolniejsi, niż nam … i im się wydawało.  Oto źródło rewolucji coachingowej w zarządzaniu.  Podstawowym i wszechobecnym przesłaniem każdej interakcji coachingowej jest budowanie pewności siebie u innych, bez względu na to,  na czym polega zadanie czy problem , nad  którym się pracuje. Warto.  Zapytaj ludzi, jaki procent ludzkich możliwości przejawia się przeciętnie w miejscu pracy. Najczęstsza odpowiedź: 40%.  Automotywacja jest kwestią wyboru.  Coaching pomaga podjąć decyzję.

Termin szkolenia: 09.10.2017 r.

Projektowanie badania ACDC w organizacji

Assessment/ Development Center to wciąż najbardziej trafna i wielostronna metoda badania kompetencji kandydatów i pracowników. Pozwala nie tylko zdiagnozować poziom oczekiwanych kompetencji, ale dodatkowo podczas całodziennej sesji daje możliwość szerszego poznania kandydata. Zastosowana w odniesieniu do grupy pracowników daje solidny materiał do określenia potrzeb rozwojowych i szkoleniowych. Coraz więcej działów HR umieszcza nadanie ACDC w palecie swoich usług oferowanych biznesowi. Wielu HR-owców wciąż woli korzystać z zewnętrznych dostawców, obawiając się, że przygotowanie badania jest czymś skomplikowanym. Na naszym szkoleniu dowiesz się jak poprawnie zaprojektować i przeprowadzić badanie w swojej organizacji. Przekonasz się, że Ty też potrafisz to zrobić.

Terminy: 4-5-6-października 2017

Jak badać kompetencje i motywację kandydatów do pracy

 Właściwie o rekrutacji powiedziano i napisano już prawie wszystko, tylko dlaczego wybranie odpowiedniego kandydata na wakujące stanowisko jest wciąż obarczone takim ryzykiem? Wydaje się, że wystarczy, aby był podobny do poprzednika lub wręcz przeciwnie skrajnie inny, a już będzie dobrze. Tymczasem rzetelnie zbadanie kompetencji tych twardych i tych miękkich to spory wysiłek. Gdy już nabierzemy przekonania, że kompetencyjnie człowiek nam pasuje, okazuje się, że odchodzi po 3 miesiącach. Dlaczego? Bo nie zbadaliśmy jego motywacji do pracy, nie sprawdziliśmy jakie są jego wartości i co jest dla niego ważne w pracy i jak jego wartości wpiszą się w kulturę naszej organizacji.

Na tym szkoleniu będziesz mógł wzbogacić swój warsztat rekrutacyjny, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Terminy szkoleń:  13-14 listopada 2017

Trening menegerski

Zaskakująco często, pracownicy mianowani na stanowiska menedżerskie wpadają w styl przywódczy, który krytykowali, jako podwładni. Przejście do nowej roli rodzi silny stres, a pierwsze kryzysy wzmacniają pokusę skorzystania z … najlepiej znanych wzorców.

Podjęcie zadań menedżerskich to seria transformacji w zakresie kompetencji osobistych i merytorycznych: od specjalisty do wszechstronnego szefa rozgryzającego zróżnicowane modele mentalne i układającego program działania; z wojownika zmobilizowanego do pracy „na swoim odcinku” w dyplomatę  wspierającego różne interesy. Przechodzisz przemianę z pomocnego członka zespołu w realnego przywódcę.  Wkrótce będziesz zaskoczony tym, jak uważnie obserwują cię podwładni. Twoje przeszłe dokonania zapewniły ci awans, na następnym etapie podróży potrzebne będą nowe kompetencje.

Terminy szkoleń:  19-20.10.2017 r.

Sztuka negocjacji

W trakcie symulacji uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie negocjacyjne, bez ponoszenia konsekwencji błędnych decyzji. Poznają techniki i taktyki oraz triki negocjacyjne oraz nabędą umiejętności przeciwdziałania im. Przećwiczą planowanie i prowadzenie kilkuetapowych negocjacji w trakcie rozbudowanych gier negocjacyjnych. Nauczą się wykorzystania odpowiedniej do sytuacji strategii negocjacyjnej.

Terminy szkoleń:  ; 16-17.10.2017 r.

Motywowanie pracowników

Nawet doświadczeni menedżerowie napotykają dziś na wiele nowych wyzwań w zarządzaniu swoimi podwładnymi. Pracujemy projektowo w zmieniających się zespołach, nasi pracownicy reprezentują różne pokolenia, tempo pracy rośnie, a zaangażowanie ludzi jest coraz ciężej utrzymać. Odpowiedzią na nowe problemy jest nasze autorskie szkolenie, które przybliża zagadnienia z zakresu nowej szkoły motywacji oraz wykorzystywania jej walorów w najbardziej efektywny sposób. Nauczymy Cię dopasowywać narzędzia motywacji do konkretnych osób i sytuacji oraz pokażemy jak stymulować rozwój podwładnych oraz budować w zespole atmosferę sprzyjającą współpracy i podnoszeniu wyników.

Terminy szkoleń:  09-10.10.2017 r.

Analiza informacji i intuicja w podejmowaniu decyzji

Szkolenie, którego celem jest doskonalenie umiejętności w zakresie przetwarzania informacji w celu ich oceny, selekcji oraz podejmowania decyzji. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie zdobywać i integrować niezbędne informacje w celu dogłębnego zrozumienia problemu, a także analitycznie przyswajać informacje - interpretować informacje słowne, liczbowe, statystycznych i faktów. Do ważnych umiejętności nauczanych na szkoleniu należy także rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu czy sytuacji oraz łączenie koncepcji z różnych dyscyplin z obszarem swojej działalności.

Terminy szkoleń:  09-10.11.2017 r.