blog

Jak prowadzić profesjonalne prezentacje

Warsztat zawierający wszystkie elementy klasycznego kursu sztuki prezentacji plus najnowocześniejsze metody psychologii komunikacji, w tym sterowania percepcją i uwagą oraz oddziaływania na odbiorców. Nasi specjaliści przedstawią Państwu pełny zestaw instrumentów niezbędnych do skutecznej autoprezentacji,  przekazywania informacji i perswazji. W szkoleniu wykorzystujemy uniwersalne doświadczenia charyzmatycznych mówców i mistrzów retoryki możliwe do wykorzystania w każdej wymagającej współczesnej sytuacji prezentacyjnej.

Terminy szkoleń:  

Dla kogo:

Dla poszukujących treningu konkretnych narzędzi prezentacji oraz skutecznej argumentacji

Cele szkolenia:

Uczestnicy zdobędą wiedzę o mechanizmach percepcji i przyswajaniu informacji przez odbiorców prezentacji.
Uzyskają umiejętność planowania profesjonalnych prezentacji.
Nauczą się budować i przeprowadzać prezentacje informacyjne i perswazyjne.
Poznają wyrafinowane modele argumentacji i przekonywania.
Przećwiczą techniki wystąpień publicznych służących skutecznemu przyciąganiu uwagi publiczności.
Nabędą umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach towarzyszących wystąpieniom publicznym.
Zwiększą poczucie pewności siebie. Poznają metody redukcji stresu.

Program 2-dniowego szkolenia:

1. Autoprezentacja – czyli jak zarządzać wrażeniami innych na nasz temat

 • Mechanizmy postrzegania – zasady percepcji interpersonalnej
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku prezentera
 • Kontrolowanie własnych i odczytywanie sygnałów niewerbalnych innych osób

2. Psychologia prezentacji

 • Typy odbiorców - charakterystyczne postawy i reakcje
 • Efekt uodpornienia u odbiorcy
 • Psychologia słuchania i zapamiętywania

3. Strategiczne użycie języka

 • Reguły komunikacji kooperatywnej w prezentacjach
 • Elementy NLP
 • Wykorzystanie modyfikatorów i operatorów językowych, presupozycje i implikatory
 • Metakomunikacja
 • Zdobywanie przewagi retorycznej
 • Techniki wywierania wpływu społecznego, czyli reguły perswazji w prezentacjach biznesowych
 • Obrona przed manipulacją
 • Czego unikać - tematy i wyrażenia "tabu" oraz zwroty "parzące"

4. Odsłona I: struktura

 • Planowanie prezentacji: o czym musisz pamiętać zanim powiesz: “Witam Państwa …”
 • Kompozycja, styl, długość prezentacji
 • Wstęp - zasady INTRO (Interest, Needs, Topic, Range, Objectives)
 • Konkluzje i zakończenie ("apel do działania").

5. Odsłona II: argumentacja[list bullet-4]

 • Struktura argumentacji: hierarchia ważności informacji, kontrowersyjność treści
 • Treści znane i nieznane, stopień skomplikowania informacji, konkret i abstrakcja
 • Charakter przekazu - oddziaływanie intelektualne i emocjonalne, powoływanie się na przykłady, dane statystyczne, argumenty jednostronne i dwustronne
 • Uzależnienie rodzaju argumentów od odbiorcy:

6. Arkana prezentera

 • Wykorzystanie pomocy wizualnych w prezentacjach – flip chart, rzutnik pisma, rzutnik multimedialny
 • Pokonywanie stresu
 • Oddychanie, tonika, ekspresja, artykulacja
 • Typowe wpadki - co robić gdy ... ?
 • Pytania słuchaczy – przewidywanie i planowanie odpowiedzi.

7. Radzenie sobie z trudnym audytorium

 • Odbiorcy „na nie” – perswazja wobec nieprzychylnych
 • Brak koncentracji słuchaczy: sposoby podnoszenia zainteresowania słuchaczy
 • Odbiorcy, którzy „wszystko wiedzą lepiej”
 • Odbiorcy nadmiernie „rozdyskutowani”
 • Skrajny przypadek: jak reagować na wrogość?

8. Ewaluacja szkolenia w postaci ankiety poszkoleniowej.

Metody szkoleniowe:

 • Techniki kreatywne
 • Ćwiczenia wokalne
 • Prezentacje nagrywane kamerą

Prowadzenie: dr Andrzej Szóstak

Współzałożyciel firmy szkoleniowej EXBIS Eksperci Biznesmenom, od 1992 jej partner zarządzający. Doktor socjologii, kulturoznawca, historyk organizacji, coach rozwoju osobistego i zawodowego, specjalista z zakresu psychologii biznesu. Praktyk zarządzania, kilkanaście lat pracy na stanowiskach menedżerskich (w tym Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego).

Wykładowca na studiach trenerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Trener outdoorowy. Mówca motywacyjny.

Publicysta czasopisma Personel i Zarządzanie, autor m.in. podręcznika komunikacji interpersonalnej w trudnych sytuacjach społecznych zalecanego na wielu polskich wyższych uczelniach oraz poradnika dla menedżerów w zakresie panowania nad stresem wyróżnionego jako pozycja nr  1 w kolekcji BusinessWeek Polska.

Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, ICF Global, ICF Polska,  Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Informacje organizacyjne:

 • Cena: 1300 PLN netto
 • Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia zgodny z ustawą MEN, przerwy na kawę, obiad, pomoc i doradztwo po szkoleniu
 • Miejsce szkolenia: siedziba Exbis - Katowice - ul. Słonimskiego 2/1
 • Godziny szkolenia: 9:00 - 16:00

Zgłoś się na szkolenie