blog

Motywowanie pozafinansowe czyli jak budować zaangażowanie pracowników

Nawet doświadczeni menedżerowie napotykają dziś na wiele nowych wyzwań w zarządzaniu swoimi podwładnymi. Pracujemy projektowo w zmieniających się zespołach, nasi pracownicy reprezentują różne pokolenia, tempo pracy rośnie, a zaangażowanie ludzi jest coraz ciężej utrzymać. Odpowiedzią na nowe problemy jest nasze autorskie szkolenie, które przybliża zagadnienia z zakresu nowej szkoły motywacji oraz wykorzystywania jej walorów w najbardziej efektywny sposób. Nauczymy Cię dopasowywać narzędzia motywacji do konkretnych osób i sytuacji oraz pokażemy jak stymulować rozwój podwładnych oraz budować w zespole atmosferę sprzyjającą współpracy i podnoszeniu wyników.

Terminy szkoleń:  

Dla kogo:

 • Dla menedżerów potrzebujących wiedzy na temat psychologicznych podstaw zachowań w sytuacjach zawodowych
 • Dla szefów, którzy chętnie podejmą się analizy i wdrożenia optymalnego modelu relacji międzyludzkich w swoim zespole
 • Dla chcących poznać i nauczyć się stosować najnowocześniejsze narzędzia motywacyjne

Cele szkolenia:

Uczestnicy zdobędą wiedzę:

 • jak wykorzystać trzy filary motywowania: przekonanie pracownika, że „warto coś zrobić”, że „może to zrobić” i że „to od niego zależy”
 • co wpływa w różnych sytuacjach na motywacje pracowników.

 Nauczą się:  

 • jak  spożytkować emocje, potrzeby, przeświadczenia, zachowania pracowników  –  i czego się wystrzegać
 • jak pobudzać do działania eksponując atrakcyjność efektów, związek między wysiłkiem a rezultatem i relacje między efektywnością a nagrodą
 • jak operować nowoczesnym podejściem do motywowania pracowników w oparciu o koncepcję słuszności (sprawiedliwości) i oczekiwań
 • jak zidentyfikować wzory reakcji na czynniki motywujące i jak spersonalizowane strategie motywacyjne
 • jak reagować na demotywujące sytuacje w pracy.

Program 2-dniowego szkolenia:

„Stara” i „nowa” szkoła motywowaniu:

 • human relations - przełom w zarządzaniu
 • praktyka motywowania spersonalizowanego
 • inteligencja emocjonalna w zarządzaniu
 • typowe błędy w motywowaniu pracowników
 • fałszywe założenia na temat motywowania pracowników

Menedżer jako motywator i … demotywator:

 • co oznacza zarządzanie przez bycie przykładem
 • toksyczne zachowania szefa
 • komunikacja menedżerska i wywieranie wpływu
 • organizacja pracy szefa vs efektywność zespołu
 • Kaizen osobisty – technika doskonalenia siebie i innych

Co motywuje ludzi do działania - narzędzia

 • tradycyjny dylemat: chwalić czy karcić? – współczesne rozwiązania
 • model czynników motywujących i demotywujących – zastosowanie koncepcji Hertzberga
 • partycypacja pracowników  w podejmowaniu decyzji
 • podejście spersonalizowane w motywowaniu:
  • motywowanie pracowników o różnym stopniu dojrzałości zawodowej
  • mechanizm dysonansu poznawczego i jego wykorzystanie
  • zastosowanie "modelu oczekiwań"
  • zastosowanie „poczucia sprawiedliwości”
  • wykorzystanie nagród i … kar
  • zaangażowanie w cele i wzmacnianie samodzielności
  • uczenie i rozwój pracownika (coaching i mentoring)
  • typy wsparcia pracownika w trudnych sytuacjach
  • rzetelne ocenianie

Moje patenty motywacyjne i giełda dobrych praktyk – indywidualny plam wdrażania nowych umiejętności

Ewaluacja szkolenia w postaci ankiety poszkoleniowej.

Metody szkoleniowe:

 • Studia przypadków
 • symulacje, gry edukacyjne
 • techniki pobudzania kreatywności
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Dyskusje i giełda pomysłów.

Prowadząca: Aleksandra Rzeźniczek

Jest psychologiem oraz trenerem z wieloletnim doświadczeniem. Zrealizowała ponad tysiąc dni szkoleniowych. Prowadzi  warsztaty z komunikacji interpersonalnej, w tym z asertywności, budowania i zarządzania zespołem, funkcjonowania zespołów. Wspiera uczestników w budowaniu efektywności osobistej m.in. przez rozumienie znaczenia prawidłowego wyznaczania celów. Posiada doświadczenie w obszarach związanych z zarządzaniem w sektorach produkcyjnych, realizowała szkolenia i brała udział we wdrożeniach narzędzi i technik Lean Management.

Jest certyfikowanym konsultantem metodologii Success Insights, która pozwala m. in. na poprawienie efektywności w zespołach i w firmie, lepsze zarządzanie zespołami ludzkimi, samodoskonalenie i rozwijanie swoich mocnych stron.

Informacje organizacyjne:

 • Cena:1300 PLN netto
 • Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia , przerwy na kawę, obiad, pomoc i doradztwo po szkoleniu
 • Miejsce szkolenia: siedziba Exbis - Katowice - ul. Słonimskiego 2/1
 • Godziny szkolenia: 9:00 - 16:00

Zgłoś się na szkolenie