blog

Trening menadżerski

Zaskakująco często, pracownicy mianowani na stanowiska menedżerskie wpadają w styl przywódczy, który krytykowali, jako podwładni. Przejście do nowej roli rodzi silny stres, a pierwsze kryzysy wzmacniają pokusę skorzystania z … najlepiej znanych wzorców.

Podjęcie zadań menedżerskich to seria transformacji w zakresie kompetencji osobistych i merytorycznych: od specjalisty do wszechstronnego szefa rozgryzającego zróżnicowane modele mentalne i układającego program działania; z wojownika zmobilizowanego do pracy „na swoim odcinku” w dyplomatę  wspierającego różne interesy. Przechodzisz przemianę z pomocnego członka zespołu w realnego przywódcę.  Wkrótce będziesz zaskoczony tym, jak uważnie obserwują cię podwładni. Twoje przeszłe dokonania zapewniły ci awans, na następnym etapie podróży potrzebne będą nowe kompetencje.

Terminy szkoleń:  18-19.11.2019   1300 PLN netto

Dla kogo:

 • Menedżerowie zainteresowani poprawą wyników swoich zespołów
 • Liderzy poszukujący nowych sposobów oddziaływania
 • Specjaliści przygotowujący się do zadań zarządczych
 • Ukierunkowani na przyszłość ambitni praktycy
 • Każdy, kto organizuje pracę własną i innych.

Cele szkolenia:

Uczestnicy nauczą się wykorzystywać najnowsze metody kierowania w codziennych działaniach.

Zdobędą wiedzę:

 • jak budować wiarygodność i wpływać na zespół?
 • jak rozpoznać własny styl kierowania, być elastycznym przywódcą i stosować najlepsze podejście do konkretnych sytuacji?
 • jak tworzyć i wykorzystać potencjał efektywnych zespołów?

Nauczą się:

 • jak delegować zadania i jak motywować ludzi?
 • jak stymulować rozwój pracowników i jak być mistrzem coachingu wewnętrznego?
 • jak rozwijać prawidłowe relacje i jak się komunikować ze swoimi ludźmi?
 • jak zapobiegać i jak rozwiązywać konflikty?
 • jak monitorować i oceniać podwładnych?

A także zwiększą świadomość tego, jak … jak kierować samym sobą.

Program 2-dniowego szkolenia:

Sesja 1: Ja jako Lider

 • Jestem przywódcą / jestem menedżerem – synergia ról
 • Atrybuty nowoczesnego przywództwa
 • Role i funkcje menedżerskie
 • Identyfikacja błędnych przekonań o kierowaniu ludźmi.

Sesja 2Istota zarządzania

 • Wyznaczanie celów i planowanie
 • Organizowanie zasobów
 • Tworzenie zespołów
 • Kierowanie i wpływanie na stosunki międzyludzkie
 • Kontrola i monitoring.

Sesja 3: Dynamika pracy zespołu

 • Cechy efektywnego zespołu
 • Cykl rozwoju zespołu a zadania menedżerskie
 • Optymalne wykorzystanie predyspozycji członków zespołu
 • Zarządzanie rolami w zespole
 • Budowanie relacji i klimatu współpracy.

Sesja 4: Sprawna komunikacja menedżerska

 • Reguły komunikacji kooperacyjnej
 • Bariery komunikacyjne w relacjach z podwładnymi
 • Asertywność w komunikacji menedżerskiej
 • Analiza transakcyjna w zarządzaniu.

Sesja 5: Style zarządzania – diagnoza i wykorzystanie:

 • Krótko i długofalowe konsekwencje wyboru stylu kierowania ludźmi
 • Style przywódcze: od autorytaryzmu po demokratyzm przywódczy – zalety i wady
 • Dylemat szefa: orientacja na ludzi czy na zadania – współczesne rozwiązania
 • Przywództwo sytuacyjne - dostosowanie zarządzania do poziomu dojrzałości członków zespołu
 • Styl zarządzania a zaangażowanie pracowników .

Sesja 6: Delegowanie zadań

 • Co, kiedy i jak delegować?
 • Rozwojowe funkcje delegowania
 • Błędy w delegowaniu zadań
 • Monitorowanie pracy
 • Udzielanie wsparcia
 • Egzekwowanie wyników.

Sesja 7: Motywowanie pracowników

 • Psychologia motywowania w praktyce
 • Nowoczesne koncepcje motywowania
 • Motywowanie spersonalizowane
 • Patenty motywacyjne: czym dysponuję jako szef?
 • Motywacja zespołowa: powiązanie osiągnięć indywidualnych z motywacją grupową.

Sesja 8: Udzielanie informacji zwrotnej

 • Monitorowanie pracy, a informacja zwrotna
 • Wykorzystanie funkcji informacji zwrotnej
 • Techniki informacji zwrotnej: deep, swot, 5C, techniki coachingowe.
 • Rozmowa interwencyjno-korekcyjna: przygotowanie, przebieg, wykorzystanie rezultatów.
 • Praca z oporem pracownika w przyjmowaniu informacji zwrotnej.

Sesja 9: Stres i konflikt w pracy menedżera

 • Higiena psychiczna w pracy menedżera
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Techniki zarządzania konfliktami.

Sesja 10: Tworzenie indywdualnego planu rozwoju, czyli zarządzanie samym sobą. 

Metody szkoleniowe:

 • Studia przypadków
 • Symulacje, gry edukacyjne
 • Techniki pobudzania kreatywności
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Dyskusje i giełda pomysłów.

Prowadzenie: dr Andrzej Szóstak

Informacje organizacyjne:

 • Cena: 1300 netto PLN 
 • Cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia , przerwy na kawę, obiad, pomoc i doradztwo po szkoleniu
 • Miejsce szkolenia: siedziba Exbis - Katowice - ul. Słonimskiego 2/1
 • Godziny szkolenia: 9:00 - 16:00

Zgłoś się na szkolenie