blog

Służba publiczna i administracja

 

Barbara Szafir, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego


Zajęcia zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. (…) Postawa trenera świadczyła o dużym zaangażowaniu, elastyczności i wysokich umiejętnościach interpersonalnych.
Dotychczasowa współpraca z firmą Exbis Eksperci biznesmenom pozwala nam wysoko ocenić jakość świadczonych usług i zachęca do tworzenia wspólnych projektów szkoleniowych. Z prawdziwą przyjemnością polecamy tę firmę jako profesjonalnego organizatora szkoleń oraz wiarygodnego partnera do współpracy przy realizacji projektów szkoleniowych.

 

Halina Gołębicka, Ministerstwo Gospodarki, Departament Integracji Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych, Dyrektor departamentu.


Dr Marek Szopa i dr Bogdan Siewierski, reprezentujący firmę EXBIS przeprowadzili szkolenie pt.: "Sztuka negocjacji" dla wybranej kadry Departamentu Integracji Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych Ministerstwa Gospodarki uczestniczącej w negocjacjach, rozmowach technicznych oraz pracach organów stowarzyszeniowych RP-UE. Program szkolenia oraz metody jego realizacji spotkały się z dużym uznaniem wszystkich uczestników, którzy podkreślali profesjonalizm, kompetencję prowadzących oraz bardzo dobrą atmosferę panującą podczas zajęć. Nabyte praktyczne umiejętności będą z pewnością przydatne w dalszej pracy zawodowej. W naszej opinii panowie Marek Szopa i Bogdan Siewierski bardzo dobrze wywiązali się z powierzonego im zadania i są godni polecenia.

 

Piotr Waksmundzki, Regionalny Ośrodek Szkolenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu, kierownik
...nasze zadowolenie wynika nie tylko z obserwacji prowadzonych podczas trwania zajęć, wymiany spostrzeżeń uczestników kursu, ale również z ankiet wypełnionych przez słuchaczy. Ankiety te zawierają pozytywne opinie na temat wysokiego poziomu prezentowanego przez wykładowców, doskonałego przygotowania merytorycznego, a przede wszystkim możliwości aktywnego uczestnictwa w zajęciach każdego ze słuchaczy. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy kontynuować współpracę.

 

Walenty Korycki, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podlaski Oddział Regionalny, dyrektor


...Oceniając przygotowania oraz przebieg zajęć (...) stwierdzam, iż EXBIS jest na polskim rynku jedną z najbardziej profesjonalnych firm oferującą usługi na najwyższym poziomie. Towarzysząca przygotowaniu merytorycznemu doskonała organizacja pracy, troska o sprostanie indywidualnym potrzebom klienta sprawia, iż z przyjemnością udzielam rekomendacji firmie EXBIS.