blog

Banki i usługi finansowe

 

Joanna Sosnowska, Bank Zachodni WBK S.A., Dyrektor Departamentu Szkoleń i Rozwoju

Firma "Exbis" nigdy nas nie zawiodła. Wręcz przeciwnie: nasza wieloletnia współpraca dowodzi, iż okazała się elastycznym, kreatywnym i solidnym partnerem. Trenerzy Firmy "Exbis" realizowali dla naszego Banku duże projekty sprzedażowe dla różnych grup pracowników, warsztaty menedżerskie dla kadry wszystkich szczebli oraz przedsięwzięcia z zakresu budowania zespołów i szkolenia outdoorowe. Współpraca z Firmą rozpoczynała się zawsze od dokładnego zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych i dostosowania konkretnych rozwiązań do naszych wizji zmian. Przywiązujemy duże znaczenie do tego etapu współpracy z instytucją szkoleniową. Warte podkreślenia jest to, że zadania, które powierzaliśmy Firmie "Exbis" polegały, zgodnie z naszą strategią, na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, stąd obok doświadczenia niezwykle ważna okazywała się zdolność wychodzenia poza dotychczasowe schematy i przecieranie nowych ścieżek. Na uznanie zasługują też umiejętności organizacyjne Firmy, która w perfekcyjny sposób wywiązywała się z jednoczesnej obsługi kilku dużych projektów.

Exbis jest dobrym przykładem realizacji tego, czego uczy innych. Dlatego z pewnością zasługuje na naszą rekomendację.

 

Jacek Waszkielewicz, ING Bank Śląski S.A., Departament Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi, dyrektor

Na podkreślenie zasługuje właściwe opracowanie strony merytoryczno-dydaktycznej oferowanych szkoleń. Należy również wysoko ocenić wykazaną przez firmę Exbis umiejętność opracowania nowych wartościowych programów, odpowiadających na nasze potrzeby szkoleniowe. Przeprowadzone szkolenia w pełni zrealizowały złożone cele, uzyskując bardzo wysokie oceny zarówno odniesieniu do treści programowych jak i kwalifikacji wykładowców, zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny.

 

Bernard Urbanek, ING Bank Śląski S.A., dyrektor Centrum Rozliczeniowego

Korzystamy z usług szkoleniowych Firmy EXBIS w takich obszarach jak : Zarządzanie zmianą, Standardy jakości w Bankowości, Total Quality Management. Zajęcia prowadzone są na bardzo wysokim poziomie. Jakość przekazanych materiałów oceniamy jako bardzo dobrą. Inwestując w szkolenia naszych pracowników uzyskujemy bardzo dobre rezultaty w naszej codziennej działalności. Wszystkim zainteresowanym mogę w pełni polecić profesjonalne usługi szkoleniowe naszego partnera.

 

Henryk Krajewski, PKO Bank Polski S.A., dyrektor Biura Zarządzania Jakością

Firmę Exbis znam ze szkoleń dla pracowników PBG w Łodzi (jakość obsługi klienta i sztuka negocjacji) oraz dla PKO BP S.A. (tworzenie systemu zapewniania jakości i szkolenie trenerów wewnątrzbankowych). Wszystkie szkolenia były bardzo starannie przygotowane, prowadzone w sposób ciekawy i komunikatywny. Treści dobrane trafnie, materiały opracowane profesjonalnie. W zajęciach wykorzystywano ciekawe materiały ćwiczeniowe i nowoczesne środki techniczne.

 

Ryszard Barski, Deutsche Leasing Polska S.A., członek zarządu

...szkolenie miało na celu podniesienie umiejętności praktycznej prowadzenia skutecznych negocjacji handlowych oraz efektywności sprzedaży. W czasie zajęć przeprowadzone zostały liczne ćwiczenia, quizy, testy, gry dotyczące negocjacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, inicjowania kontaktów z klientem, zachowań asertywnych, z także co było dla nas bardzo istotne, ćwiczenia symulacyjne dotyczyły transakcji leasingowych. Firma Exbis spełniła nasze oczekiwania i szkolenie zostało bardzo dobrze ocenione przez naszych pracowników.

 

Piotr Wykrętowicz, Wielkopolski Bank Spółdzielczy, Dyrektor

… w opinii banku szkolenie było bardzo dobrze przygotowane pod kątem merytorycznym, a strona praktyczna oraz doświadczenie trenerów były również na wysokim poziomie. […] Po przeprowadzonym szkoleniu zauważyłem, że kadra pracownicza sprzedaży bardzo szybko wprowadziła w życie rady trenerów … .

 

Bożena Głogowska i Zbigniew Wielgosz, GBS w Barlinku, Wiceprezes i Prezes Zarządu GBS w Barlinku

Szkolenie przeprowadzone przez Firmę "Exbis" to wspaniały trening wyzwalający energię i zwiększający efektywność zespołu, przyczyniający się do poprawy komunikacji i zwiększenia zaufania pomiędzy członkami grupy. (...) To było niezwykłe doświadczenie, które odsunęło nas i naszych pracowników od codziennych obowiązków po to, aby zastanowić się nad naszą pracą i sposobami, które w przyszłości pozwolą nam pracować jeszcze lepiej.
Z przyjemnością rekomendujemy firmę "Exbis - Eksperci Biznesmenom" jako specjalistę w zakresie szkoleń.

 

Marek Łukaszewski, Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Prezes

Z Exbisem współpracuję już od 1992 roku, kiedy byłem dyrektorem Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów. Nawiązując do najnowszych koncepcji menedżerskich szkoleniowcy firmy stosują metody aktywnego kształcenia. Tradycyjny wykład jest ograniczony a większość czasu zajmują dyskusje grupowe, trening interpersonalny, rozwiązywanie konkretnych problemów. Obok wysokiego stopnia kompetencji oraz profesjonalizmu na podkreślenie zasługują: kultura osobista, zaangażowanie jak również entuzjazm szkoleniowców Exbisu.