blog

Przemysł ciężki i energetyka

 

Patrycja Rełkowska, TAURON Obsługa Klienta Sp. z o. o., Szef biura Rozwoju Pracowniczego

Na podkreślenie zasługuje właściwe opracowanie strony merytoryczno-dydaktycznej oferowanych przez firmę Exbis szkoleń, jak również umiejętność dopasowania oferty do rzeczywistych potrzeb uczestników. Przeprowadzone szkolenia w pełni zrealizowały złożone cele, uzyskując wysokie oceny zarówno w odniesieniu do treści programowych jak i kwalifikacji wykładowców. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny.

 

Andrzej Konieczny, KGHM Posla Miedź S.A., Oddział Zakłady Wzbogacania Rud, Dyrektor

Firma EXBIS wykazała się dużą fachowością i profesjonalizmem w trakcie realizacji zleconej usługi szkoleniowej, dzięki czemu przebiegały one bez zakłóceń. Duże przedsięwzięcie logistyczne, bardzo rozbudowany zakres powierzonych prac wykonane zostały bez zastrzeżeń.
Zastosowane przez firmę metody pracy (…) zostały potwierdzone przez pracowników jako wysoce atrakcyjne oraz ułatwiające rozumienie poruszanych zagadnień. Wszystkie moduły szkolenia spotkały się z pozytywną oceną przeważającej większości uczestników.
Dobrze skoordynowana i właściwa organizacja pracy, wysokie kompetencje i doświadczenie kadry dydaktycznej, a także bardzo wysoki poziom zaangażowania, powoduje, że uznajemy firmę Exbis za solidnego wykonawcę oraz godnego zaufania partnera biznesowego.

 

Agnieszka Proń, CMC Zawiercie S.A., Z-ca Dyrektora Personalnego

Już w trakcie nawiązywania współpracy i składania ofert firma Exbis okazała się najrzetelniejszą i przedstawiła ofertę spełniającą w największym stopniu potrzeby i oczekiwania pracodawcy. […] Program obejmował 12 modułów z dziedziny „miękkiego HR” i zarządzania. Zajęcia prowadzone były zawsze przez dwóch trenerów w języku polskim i angielskim (w przypadku uczestników angielskojęzycznych). […] Zajęcia były zawsze dynamiczne, interesujące i dostosowane do wcześniejszych doświadczeń uczestników. Zawierały odpowiednie proporcje między teorią a ćwiczeniami praktycznymi, dzięki czemu w ankietach oceniających firma uzyskiwała wyniki bardzo dobre lub wybitne. W związku z powyższym serdecznie rekomenduję firmę Exbis do współpracy.

 

Roman Nowak, SGL Carbon Polska SA, Dyrektor Kadr i Zakupów

Począwszy od kwietnia 2004 roku firma EXBIS aktywnie wspiera nas w realizacji strategicznych projektów rozwojowych SGL Carbon Group. (...) Na podstawie osobistego udziału oraz biorąc pod uwagę komentarze uczestników tych projektów, oceniam przygotowania i prowadzenie warsztatów przez EXBIS bardzo wysoko. Specjaliści firmy EXBIS w pełni wywiązują się z powierzanych im zadań, realizując je z zaangażowaniem, pełnym profesjonalizmem i doskonałym wyczuciem potrzeb uczestników. Znakomicie dostosowują sposób oraz tematykę prowadzonych zajęć do wielokulturowego charakteru grupy odbiorców. Swobodnie posługują się językiem angielskim, w którym realizowana jest większość projektów. EXBIS jest partnerem solidnym i godnym polecenia.