blog

Przemysł lekki

 

Marek Koczowski, BOLS Spółka z o.o., Dyrektor ds. Zakupów i Rozwoju

...Trenerzy stanęli na wysokości zadania. Program obejmował zagadnienia faktycznie związane z negocjacjami zakupowymi. Uczestnicy podkreślali dużą przydatność poruszanych na szkoleniu treści w pracy zawodowej. Zgodnie z obietnicą, szkolenie miało charakter warsztatowy - uczestnicy nieustanne angażowani do nowych ćwiczeń, na podstawie własnych doświadczeń mogli wyciągać wnioski i wypracowywać rozwiązania na przyszłość. Hasło "minimum teorii, maksimum praktyki" zostało wprowadzone w życie. Szkolenie stało się dla uczestników inspiracją do rozpoczęcia poszukiwań własnych twórczych rozwiązań...

 

Janusz Majer, Alpinus S.A., Prezes Zarządu

Alpinus współpracuje z Exbisem w ramach długofalowego programu "Mini MBA" dla naszych menedżerów wszystkich stopni. Przyjęte podejście pozwoliło wypracować rozwiązania szkoleniowe odpowiadające konkretnym problemom. Uznanie wzbudza metodyczne podejście z jakim konsultanci przystępują do rozpoznania potrzeb, planowania i realizacji szkoleń. Niezwykle istotne jest szybkie wykorzystanie przez naszych pracowników uzyskanej wiedzy i wzrost ich umiejętności w praktyce zawodowej.