blog

Prezentacje bez Power Point'a

Szkolenie przybliżające różnorodne narzędzia wizualnego przekazu będące alternatywami dla programu Power Point.
Chcąc stworzyć ciekawe wystąpienie wzbogacone o wizualną stronę warto spojrzeć w kierunku innych metod.

Dla kogo

 • Dla Managerów,
 • Dla Pracowników działów sprzedaży, marketingu, hr oraz działów technicznych
 • Wszystkich, którzy w swojej pracy muszą przygotowywać i przedstawiać prezentacje oraz występować publicznie na spotkaniach, konferencjach i innych okazjach, a jednocześnie są już zmęczeni prezentacjami w Power Poincie
 • Dla osób poszukujących alternatywnych sposobów dotarcia do słuchaczy.

Kluczowe zagadnienia warsztatów:

Czym jest opowieść i jak trafiła do biznesu? Składowe elementy opowieści. Źródła inspiracji do tworzenia własnych opowieści. Główne schematy narracyjne. Techniki budowania napięcia w wystąpieniach. Analiza słuchaczy. Praca językiem, techniki wizualizacji słowem oraz techniki zachowania na scenie.


Rzeczywiste korzyści

 • Poznanie zasad obrazowania skomplikowanych treści w prosty sposób
 • Umiejętność tworzenia prezentacji i wystąpień opartych na analogowych źródłach przekazu (Tablica i flipchart) oraz w programie Prezi
 • Umiejętność doboru źródła przekazu w zależności od treści i grupy słuchaczy
 • Nagranie przed kamerą stworzonych prezentacji wraz ze informacjami zwrotnymi odnośnie swoich swojego wystąpienia
 • Otrzymanie wskazówek dalszego rozwoju prezentacyjnego.


Program

1. Wizualizacja analogowa

 • Tablica i flipchart jako angażująca alternatywa dla multimediów
 • Rysować każdy może – techniki obrazowej wizualizacji idei
 • 4 etapowy proces wizualizacji
 • Patrzenie
 • Dostrzeganie
 • Wyobrażanie
 • Pokazywanie
 • Stworzenie własnej prezentacji analogowej – nagranie oraz informacja zwrotna


2. Mapy myśli

 • Czym są Mapy Myśli
 • Gdzie możemy je stosować
 • Zasady tworzenia Map Myśli
 • Tworzenie własnej Mapy Myśli – prezentacja i informacja zwrotna


3. Prezi*

 • Czym jest Prezi – różnice między Prezi a Power Pointem
 • Nowy sposób myślenia o prezentacjach – dodanie drugiego wymiaru do prezentowania
 • Używanie Prezi – główne cechy
 • Stworzenie własnej prezentacji w Prezi – zaprezentowanie jej oraz informacje zwrotne.

*Prezi –nowy program do tworzenia prezentacji. Jeżeli chcemy stworzyć prezentację w której treści płynnie przechodzą miedzy sobą, przybliżają i oddalają się angażując słuchaczy,  jest to program dla nas.