blog

Analizowanie informacji

Szkolenie, którego celem jest doskonalenie umiejętności w zakresie przetwarzania informacji w celu ich oceny, selekcji oraz podejmowania decyzji. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie zdobywać i integrować niezbędne informacje w celu dogłębnego zrozumienia problemu, a także analitycznie przyswajać informacje - interpretować informacje słowne, liczbowe, statystycznych i faktów. Do ważnych umiejętności nauczanych na szkoleniu należy także rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu czy sytuacji oraz łączenie koncepcji z różnych dyscyplin z obszarem swojej działalności.

 

Program szkolenia:

 

Wprowadzenie

 • Po co nam analiza informacji? Przykłady z dziedzin CRM, bankowość, wykrywanie oszustw.

Fizjologia - jak mózg analizuje dane

 • Współpraca i role półkul mózgowych, wielozadaniowość w pracy mózgu, podzielność uwagi, efekt Stroopa, myślenie lateralne i sekwencyjne, typowe problemy w pracy naszych mózgów.

Teoria perspektywy

 • Myślenie szybkie (system 1) i myślenie wolne (system 2) – ich zalety i wady w przetwarzaniu informacji, podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, księgowanie umysłowe, myślowe pułapki złych decyzji.

Techniki eksploracji danych

 

 • Wizualizacje na wykresach, metody statystyczne, metody ewolucyjne,
 • Wykorzystanie Excela: dobór i eliminacja zmiennych, wariancje, korelacje
 • Związki przyczynowo-skutkowe a korelacje statystyczne.

 

Metody usprawniania pamięci

 • Łańcuchowa metoda skojarzeń, zakładkowa metoda pamięci, akronimy, rymonimy.

Interpretowanie informacji słownych i liczbowych

 • Prawo indukcji, błędy statystycznej oceny prawdopodobieństwa sukcesu oraz sposoby ich unikania,
 • Podstawowe rozkłady statystyczne,
 • Typowe błędy logiczne w interpretowaniu informacji.

Analiza szerokości myślenia i techniki wspierania kreatywności

 

 • Myślenie sekwencyjne a myślenie lateralne, algorytmy i heurystyki,
 • Piramida skojarzeń,
 • Sposoby rozwijania w sobie myślenia heurystycznego,
 • Grupowe myślenie heurystyczne: zasady burzy mózgów, kapelusze De Bono.

 

Rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu

 

 • Diagram ryby Ishikawy, metoda 5M
 • Mapy umysłu,
 • Praktyczne metody analizy informacji: po nitce do kłębka, weryfikacja hipotez
 • Metody teorii gier w analizie informacji.

 

Łączenie koncepcji z różnych dyscyplin z obszarem swojej działalności

 • Jak współcześnie zdefiniować „człowieka renesansu”? Jak integrować i wykorzystywać dane z wielu dziedzin i dyscyplin.

 

Metoda prowadzenia zajęć:

 

Kolejne tematy są wprowadzane według schematu:

 • zadanie dla uczestników lub gra rywalizacyjna
 • podsumowanie wyników i/lub wyłonienie zwycięzców
 • analiza powstałych problemów
 • wprowadzenie nowej metody pozyskiwania, selekcji i analizy informacji.